Zagadnienia

Olimpiada Filozoficzna drobiazgowo sprawdza wiedzę ze wszystkich głównych działów filozofii. Co roku Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej przedstawia prawie 40 modułów dotyczących zagadnień filozoficznych pojawiających się od VI wieku do końca XX wieku. Na szczęście nie musisz walczyć z tym gąszczem problemów filozoficznych w pojedynkę, ponieważ opracowaliśmy wszystkie wymagane tematy za Ciebie! Najważniejsze materiały zostały uporządkowane w tzw. moduły tematyczne i podparte prezentacjami, skryptami oraz innymi pomocami edukacyjnymi.


Sprawdź, jak wyglądają nasze materiały przygotowujące do Olimpiady Filozoficznej!


Nauka przed etapem szkolnym Olimpiady Filozoficznej:

 
 • Moduł 1: Jak napisać pracę na pierwszy etap?;
 • Moduł 2: Wprowadzenie do filozofii;
 • Moduł 3: Filozofia presokratyków;
 • Moduł 4: Filozofia Platona i neoplatonizm;
 • Moduł 5: Filozofia Arystotelesa;
 • Moduł 6: Sokratycy mniejsi i filozofia hellenistyczna;
 • Moduł 7: Filozofia św. Augustyna;
 • Moduł 8: Filozofia św. Tomasza;
 • Moduł 9: Problemy filozofii średniowiecznej;
 • Moduł 10: Filozofia renesansu;
 • Moduł 11: Racjonalizm i Pascal;
 • Moduł 12: Empiryzm angielski;
 • Moduł 13: Myśl francuskiego Oświecenia;
 • Moduł 14: Teoretycy Umowy społecznej;
 • Moduł 15: Filozofia Kanta;
 • Moduł 16: Filozofia dziejów – Hegel i Comte;
 • Moduł 17: Polski mesjanizm;
 • Moduł 18: Filozoficzne koncepcje społeczeństwa;
 • Moduł 19: Filozofia życia;

Nauka przed etapem okręgowym Olimpiady Filozoficznej:

 
 • Moduł 1: Pragmatyzm i neopragmatyzm;
 • Moduł 2: Fenomenologia;
 • Moduł 3: Filozofia analityczna;
 • Moduł 4: Szkoła Lwowsko-Warszawska;
 • Moduł 5: Filozoficzne znaczenie psychoanalizy;
 • Moduł 6: Egzystencjalizm;
 • Moduł 7: Personalizm, neotomizm i filozofia dramatu;
 • Moduł 8: Hermeneutyka i filozofia dialogu;
 • Moduł 9: Współczesna myśl polityczna;
 • Moduł 10: Współczesna myśl społeczna;
 • Moduł 11: Jak napisać esej na drugi etap?;
 • Moduł 12: Definicje, rozumowania oraz podział logiczny;
 • Moduł 13: Klasyczny rachunek zdań, semiotyka oraz paradoksy;
 • Moduł 14: Filozofia logiki, filozofia nauki i współczesna epistemologia;

Nauka przed etapem finałowym Olimpiady Filozoficznej:

 
 Jako że na finale Olimpiady Filozoficznej nie jest wymagana znajomość innych zagadnień, niż na etapie okręgowym, to przygotowania do finału są spersonalizowane i mają formę praktyczną.

 • Wspólne ćwiczenie obrony pracy napisanej przez Kursanta na etapie szkolnym
 • Powtórka zagadnień filozoficznych pojawiających się w pracy oraz poszerzenie wiedzy o problematyce, która dotyczy konkretnej pracy napisanej przez Kursanta
 • Nauka i ćwiczenie interpretacji wyselekcjonowanych fragmentów tekstów filozoficznych, których znajomość wymagana jest na finale Olimpiady Filozoficznej.