574 481 099
kontakt@indekswkieszeni.pl

  O Olimpiadzie

  W tym roku przypada XXXIII edycja Olimpiady Filozoficznej, co czyni ją jedną z najstarszych tego typu inicjatyw w Polsce. Prowadzona konsekwentnie przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne ma na celu zachęcić coraz to nowe pokolenia młodych Polaków do zapoznania się z dziedzictwem nie tylko polskiej, ale i całej zachodniej filozofii.

  Co mogą otrzymać finaliści Olimpiady Filozoficznej?

  Na uczestników finału Olimpiady Filozoficznej czekają:

  • Nagrody finansowe oraz rzeczowe;
  • Wolny lub ułatwiony wstęp na kierunki humanistyczne w Polsce (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnika Warszawska i wiele innych!);
  • 100% z matury z filozofii (zarówno dla finalistów, jak i laureatów);

  Ulgi w postępowaniu rekrutacyjnym:

  • Uniwersytet Warszawski
   • Filozofia, Kognitywistyka, Socjologia – dla finalistów
   • Prawo, Matematyka, Ekonomia, Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych (MISH), Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk społecznych i nauk humanistycznych (MISMaP) – dla lauretów
  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
   • Studia Śródziemnomorskie, Pedagogika – dla finalistów
   • MISHiS, Filozofia, Socjologia – dla laureatów
  • Uniwersytet Wrocławski
   • Filologia polska, Filozofia, Socjologia, Judaistyka – dla finalistów i laureatów
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
   • wszystkie kierunki, zarówno ścisłe, jak i humanistyczne – dla finalistów i laureatów
  • Politechnika Warszawska
   • wszystkie kierunki oprócz architektury – dla laureatów

  Formuła Olimpiady Filozoficznej

  Jak większość ogólnopolskich olimpiad, Olimpiada Filozoficzna podzielona jest na trzy etapy zmagań:


  Etap Szkolny,w ramach którego uczestnicy mają 3 miesiące na napisanie eseju filozoficznego na jeden z zaproponowanych przez Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej tematów. W tym roku lista tematów wygląda następująco:

  1. Kiedy i w jaki sposób indywidualne prawa (prawa człowieka) mogą zagrażać zdrowiu publicznemu?
  2. Czy poznanie może odbywać się niezależnie od ciała? Rola ciała w poznaniu w świetle filozofii i badań kognitywistycznych.
  3. Jak filozofia rozumie społeczne oddziaływanie sztuki?
  4. Czy rozwój sztucznej inteligencji przyczynia się do zepsucia, czy do poprawy obyczajów?
  5. Unde malum? Filozofowie starożytni o źródłach zła fizycznego i moralnego. Przedstaw na wybranych przykładach?
  6. Czym jest pewność w poznaniu? Rozwiń temat w nawiązaniu do twórczości Leszka Kołakowskiego?
  7. Jaka jest rola metafor w poznaniu codziennym, naukowym i filozoficznym?
  8. Kiedy przyroda może być kontemplowana jako „czysty podmiot, myślące i czujące zwierciadło”? Odpowiedz odwołując się do twórczości Henryka Elzenberga
  9. Jaką rolę, według filozofów, odgrywa egoizm w porządku historii?
  10. Czy i w jaki sposób zmieniał się historycznie obraz Sokratesa jako filozofa?
  11. Czy można usprawiedliwić przemoc w polityce? Czy możliwa jest polityka bez przemocy? Rozwiń zagadnienie odwołując się do znanych Ci koncepcji filozoficznych.

  Etap Okręgowy, który dzieli się na dwie części następujące zaraz po sobie tego samego dnia:

  • Napisanie krótkiego eseju filozoficznego na podstawie wybranego cytatu spośród trzech zaproponowanych przez Komitet Główny. Celem tej części jest sprawdzenie umiejętności rozpoznawania wieloaspektowości problemów filozoficznych.
  • Rozwiązanie testu sprawdzającego wiedzę z historii filozofii oraz zagadnień dotyczących logiki i metodologii nauk.

  Etap centralny, składający się z dwóch części, z czego obie mają formę ustną.

  • Obrona pracy z pierwszego etapu oraz odpowiedzenie na pytania komisji związane z zagadnieniami dotyczącymi historii filozofii.
  • Interpretacja fragmentu wylosowanego.

  Tematyka na Olimpiadzie Filozoficznej

  Uczestnicy Olimpiady Filozoficznej powinni mieć opanowany zarówno materiał stały, jak i wchodzący w skład tematu zmiennego.

  Zagadnienia występujące na Olimpiadzie Filozoficznej co roku to:

   
   

  Dokładną listę tematów wchodzących w skład tych ogólnych kategorii znajdziesz w zakładce „Zagadnienia” na naszej stronie.

  Przygotowanie do Olimpiady Filozoficznej

  Zostanie finalistą lub laureatem Olimpiady Filozoficznej nie jest łatwe, ale z całą pewnością możliwe! Początkową trudność może stanowić fakt, że kolejne etapy zmagań wymagają od uczestników wykorzystania bardzo zróżnicowanych kompetencji, w skład których wchodzą:

  • Umiejętność pisania długich prac, w których analizowany jest jeden z wybranych przez uczestnika tematów. Trzeba umieć znajdować dobre źródła i mądrze je wykorzystywać!
  • Umiejętność pisania krótszych esejów, w których analizowany jest jeden z wybranych przez uczestnika cytatów. Trzeba mieć „w głowie” informacje dotyczące wielu źródeł, do których podczas drugiego etapu nie będzie dostępu.
  • Opanowanie podstawowych zagadnień całej historii filozofii. Na teście sprawdzającym wiedzę z zakresu historii filozofii pojawiają się zadania dotyczące zarówno filozofów urodzonych VI wieku przed naszą erą, jak i tych, którzy pisali swoje największe dzieła niecałe 40 lat temu.
  • Zdolność do obrony własnych tez, które zostały zamieszczone w pracy z pierwszego etapu.
  • Kompetentne interpretowanie fragmentów tekstów filozoficznych. Rozpoznanie tematyki i głównych problemów zawartych we fragmencie z „klasyka filozofii” to czasem zadanie bardzo trudne, ale i do tego was przygotujemy!

  Wszystkie te kompetencje ćwiczymy w ramach kursów, które prowadzimy i doskonalimy od ponad 10 lat! Zajrzyj do odpowiedniej zakładki na naszej stronie i wybierz format nauki stworzony dla ciebie.